Теги

Школа
Матеріали по темі
всього 10 результатів
15 Липня 2020
Державний сектор
Marysville Schools впроваджує Tableau як інструмент персоналізації навчання і зниження залежності від держінвестицій

Використовуючи Tableau Online, округ Мерісвілл створив інформаційні панелі, які відображають критично важливі дані учнів – в тому числі дані про тестування рівня знань, результати формує оцінки та компетентності у різних дисциплінах

30 Вересня 2019
Освіта
Нехитра специфіка навчання програмуванню у школі: питання «навіщо?» у світовій практиці більше не актуальне

Передові методики викладання сучасної Інформатики враховують психологічні тонкощі та особливості роботи з дітьми різних вікових груп, роблячи процес максимально ефективним і нівелюючи будь-які нарікання щодо недоцільності такої практики

21 Серпня 2019
Освіта
Як «любительське» програмування та створення комп’ютерних ігор трансформувалося у цілу науку й позначилося на сфері освіти

Звіт HackerRank під назвою «Навички комп’ютерного розробника у 2019 році» показав тотальний розрив між кодерами різних поколінь і рівнем відповідності створюваних ними програмних продуктів реальному часу та потребам

21 Серпня 2019
Образование
Как «любительское» программирование и создание компьютерных игр трансформировалось в целую науку и отразилось на сфере образования

Отчет HackerRank под названием «Навыки компьютерного разработчика в 2019 году» показал тотальный разрыв между кодерами разных поколений и уровнем соответствия создаваемых ими программных продуктов реальному времени и потребностям

2 Серпня 2019
Освіта
На ефективне вивчення програмування у школах впливають чимало факторів

У країнах ЄС дають хороший приклад того, як потрібно підходити до вирішення ключових питань і проблем, що виникають в освітньому середовищі на шляху до вдосконалення можливостей вчасно сформувати у дітей найважливіші навички роботи з ІКТ

2 Серпня 2019
Образование
На эффективное изучение программирования в школах влияют многие факторы

В странах ЕС дают хороший пример того, как нужно подходить к решению ключевых вопросов и проблем, возникающих в образовательной среде на пути к совершенствованию возможностей вовремя сформировать у детей важнейшие навыки работы с ИКТ

25 Липня 2019
Освіта
Запорука успішного вивчення програмування у школі – не лише у підходах до його викладання, але й у професіоналізмі самих вчителів

В умовах попиту 21-го століття з боку тих, хто жадає технологій та їх творців, багато викладачів, які повинні підготувати дітей до майбутньої конкуренції на ринку праці, і самі потребують відповідної підготовки та підвищення рівня кваліфікації

25 Липня 2019
Образование
Залог успешного изучения программирования в школе – не только в подходах к его преподаванию, но и в профессионализме самих учителей

В условиях спроса 21-го века со стороны тех, кто жаждет технологий и их создателей, многие преподаватели, которые должны подготовить детей к будущей конкуренции на рынке труда, и сами нуждаются в соответствующей подготовке и повышении уровня квалификации

5 Червня 2019
Аналітика
Для внедрения программирования в школах нужны рынок качественного контента и сотрудничество с бизнесом, – Юрий Чубатюк

Президент группы компаний Everest Юрий Чубатюк рассказал о доступных сегодня возможностях изучения программирования в рамках школьной программы

5 Червня 2019
Аналітика
Для впровадження програмування у школах потрібні ринок якісного контенту та співпраця з бізнесом – Юрій Чубатюк

Президент групи компаній Everest Юрій Чубатюк розповів про доступні сьогодні можливості вивчення програмування в рамках шкільної програми