Освіта

Сучасне програмування у контексті шкільної освіти схоже на вивчення іноземної мови

По мірі того, як інформаційні технології стають все більш укоріненими у суспільстві, міжнародна конкуренція в області інновацій загострюється. Це вимагає від сучасних поколінь все більш прогресивних навичок для облаштування власної кар’єри.

Знайомство з програмуванням у ранньому віці дає учням базове розуміння не лише того, як застосовувати технології на практиці, але й того, що можна створити з їхньою допомогою, навіть не будучи фахівцем у сфері ІКТ. Ми й так оточені пристроями, керованими комп’ютерами, а тому просто зобов’язані вникати у принципи їх роботи та впливу на наше повсякденне життя.

По суті, у контексті вивчення будь-яка комп’ютерна програма сама по собі вже є більш ніж ефективним засобом для знайомства з інноваціями. Крім того, це готовий «набір інструментів» і фактично покрокова інструкція до систематичного й поетапного дослідження всіх процесів вичерпного використання можливостей технологій.

Безумовно, мови, застосовувані для програмування, показово еволюціонували за останні кілька десятків років. Інтерфейси, додатки та платформи стали більш доступними, природними, інтуїтивно зрозумілими та ефективними для реалізації різних цілей, а особливо – в освітньому середовищі. Але при цьому сама суть залишилася незмінною – те, що сьогодні необхідно для вдосконалення бізнес-процесу, вирішення наукового рівняння або інтелектуального аналізу даних, лежить на поверхні: у правильності побудови коду. А тому, протягом усієї еволюції мов програмування, фундаментальні принципи ніяк не змінилися й виражають три основні речі:

  •  Порядок, у якому виконується послідовність заданих інструкцій;
  • Пристрої та інструменти, які забезпечують можливість дотримання послідовності у виконанні інструкцій задану кількість разів;
  • Контроль і аналіз виконуваних інструкцій у послідовності, необхідній для досягнення заданого результату.

Зрозуміло, що за нинішнього вибору мов програмування істотну роль відіграють особисті уподобання, тенденції, слідування певним вимогам в освітньому середовищі з точки зору вже вивчених і перевірених на практиці методик. Так, Scratch, наприклад, популярний серед учнів початкової школи, так як простий для розуміння. А Python – серед учнів середньої та старшої школи, так як при бажанні може використовуватися для створення навіть наукових додатків.

Власне, про який би вибор не йшла мова, тут важливо інше: написання й подальше виконання інструкцій у рамках будь-якої з програм дає негайний зворотний зв’язок щодо того, чи правильно учень виконав усі необхідні дії для того, щоб отримати очікуваний результат. У кінцевому рахунку розуміння того, як досягти заданої мети найбільш точно та ефективно, набагато важливіше, ніж деталі самої мови програмування. Адже у кожній із них лежать алгоритми, а робота з ними формує у дітей унікальне алгоритмічне (обчислювальне) мислення, власники якого, як люблять говорити експерти, і стануть справжнім порятунком для майбутнього прогресуючої цифрової цивілізації.

В той час, як нескінченні стогони на світовому плацдармі щодо постійної нестачі кадрів у сфері ІКТ не завжди відображають реальний стан речей у кожній окремій державі, – якраз брак кадрів, які володіють навичками алгоритмічного та критичного мислення, є глобальною проблемою. І вивчення програмування, починаючи зі шкільної лави, є панацеєю для вирішення цього питання у прямому сенсі цього слова.