Освіта

Нехитра специфіка навчання програмуванню у школі: питання «навіщо?» у світовій практиці більше не актуальне

Переважна більшість провідних освітніх програмних ресурсів в онлайн форматі для вивчення програмування у школі розбиті на навчальні цикли, що розраховані на кожен клас або конкретну вікову групу. Їх спектр і доступність дозволяють з легкістю адаптувати необхідний навчальний курсдо умов і потреб школи.

Навчальні курси, що пропонують такі ресурси, будуються передусім на інтерактиві та візуалізації процесів, що дуже важливо для кращого сприйняття дітьми контенту й дозволяє одразу бачити та аналізувати результат виконання найпростіших завдань. Процес є послідовним і поступовим. Кожен етап навчання реалізується відповідно до обраного навчального курсу, а розвиваючий аспект пов’язаний із поступовим формуванням відповідного логічного та алгоритмічного мислення.

Безумовно, кожна країна проходить процес модернізації й удосконалення окремих навчальних програм і курсів та освітньої системи в цілому у відповідності до своїх можливостей і пріоритетів, а також залежно від рівня економічного й соціального розвитку, матеріально-технічної бази та, власне, рівня усвідомлення реальних потреб сучасних поколінь і ринку праці. Однак, починати наздоганяти світові тенденції необхідно вже сьогодні.

Особливості та специфіка навчання програмуванню у школі:

  • програмування враховує специфіку сприйняття та мислення дітей молодшого шкільного віку, а тому його вивчення та адаптація до інших дисциплін не потребує створення особливих умов і залучення масштабних додаткових ресурсів;
  • навчити учнів початкових класів роботі з обраними конкретними додатками або програмним забезпеченням не представляє особливої складності, а ті психологічні особливості, які властиві дітям даної вікової категорії, дозволяють зробити великий крок у розвитку логіко-алгоритмічного мислення за досить короткий проміжок часу;
  • зміст програмування у молодших класах будується передусім на пізнавальній інтерактивній складовій, що дозволяє навіть за мінімального використання електронних пристроїв допомогти учням сформувати правильне уявлення про ІКТ та їх цільове призначення, отримати перший досвід створення та розв’язання найпростіших логічних задач шляхом гри та навчитися сприймати та ретранслювати отримувану інформацію;
  • вивчення програмування з раннього віку дозволяє допомагати дітям побудувати комплексну системно-інформаційну картину світу, забезпечити їх навичками виділення об’єктів, процесів і явищ, розуміння їх структури, привити потяг до впевненості у своїх можливостях задля готовності та вміння самостійного ставити й вирішувати завдання різної складності;
  • ознаки логічного та критичного мислення починають складатися в учнів саме у початковій школі – вони необхідні для успішного засвоєння програми. Це висуває вимоги до відповідного розвитку дітей, які мають швидко адаптуватися до нових умов і включитися у навчальний процес. Формування розвитку логіко-алгоритмічного мислення у дітей молодшого віку дає сприятливий результат, підвищуючи в цілому рівень їх здібностей до навчання в подальшому;
  • чимало міжнародних досліджень вказують на те, що діти з більшою вірогідністю збережуть свій природний інтерес і потяг до багатьох дисциплін, особливо до науки, якщо почнуть вивчати основи програмування у ранньому віці. Це може суттєво вплинути на ріст профільних спеціалістів широкої категорії сфер діяльності, які зможуть реалізувати унікальні ідеї, створювати нові продукти або розвивати та впливати на вдосконалення вже існуючих.