Освіта

Чому дітям потрібно вивчати програмування в рамках навчальної програми

Одна з ролей, яку має відігравати наша система освіти, полягає в тому, щоб підготувати дітей бути відповідальними громадянами з навичками, необхідними для досягнення успіху у зрілому віці. Всі класи, починаючи ще з підготовчого, закладають основи базисів – читання, письма, «ранньої» математики та обміну інформацією, які спочатку розроблені як набір будівельних блоків знань. Кожен наступний рік вводить нові блоки до освіти дітей, покликані підготувати їх до дорослого життя, а тому їх призначення має максимально відповідати часу та тенденціям.

Сучасні діти вже інтуїтивно знають, як використовувати багато технологій. Навіть у ранньому віці вони починають торкатися екранів і клавіатур, швидко навчаючись тому, як орієнтуватися у всіх типах цифрових пристроїв. Але одна справа освоювати «на дотик» і зовсім інша – фундаментальне розуміння того, як ці технології працюють і як їх можна використовувати для ще більшої функціональності. А ще краще –як створити щось подібне, тільки ще краще?

Прийшов час школам усвідомити, що технології стали частиною нашого повсякденного способу життя. Щоб допомогти дітям зрозуміти, як все, що вони використовують день у день, працює на рівні глобальної взаємодії, і як це раціонально застосовувати у повному обсязі, потрібно не просто вчити теорію або заохочувати відповідну практику. Потрібно розвивати цілий спектр додаткових навичок і компетенцій. Програмування має стати тим новим обов’язковим будівельним блоком у навчальній програмі, що істотно вплине її на якість і ефективність в цілому.

Отже, яка ж специфіка вивчення програмування у школі?

  1. Програмування враховує специфіку сприйняття та мислення дітей молодшого шкільного віку, а тому його вивчення та адаптація до інших дисциплін не потребує створення особливих умов і залучення масштабних додаткових ресурсів;
  2. Навчити учнів початкових класів роботі з обраними конкретними додатками або програмним забезпеченням не представляє особливої складності, а ті психологічні особливості, які властиві дітям даної вікової категорії, дозволяють зробити великий крок у розвитку логіко-алгоритмічного мислення за досить короткий проміжок часу;
  3. Зміст програмування у молодших класах будується передусім на пізнавальній інтерактивній складовій, що дозволяє навіть за мінімального використання електронних пристроїв допомогти учням сформувати правильне уявлення про ІКТ та їх цільове призначення, отримати перший досвід створення та розв’язання найпростіших логічних задач шляхом гри та навчитися сприймати та ретранслювати отриману інформацію;
  4. Вивчення програмування з раннього віку дозволяє допомагати дітям побудувати комплексну системно-інформаційну картину світу, забезпечити їх навичками виділення об’єктів, процесів і явищ, розуміння їх структури, привити потяг до впевненості у своїх можливостях задля готовності та вміння самостійного ставити й вирішувати завдання різної складності;
  5. Ознаки логічного та критичного мислення починають складатися в учнів саме у початковій школі – вони необхідні для успішного засвоєння програми. Це висуває вимоги до відповідного розвитку дітей, які мають швидко адаптуватися до нових умов і включитися у навчальний процес. Формування розвитку логіко-алгоритмічного мислення у дітей молодшого віку дає сприятливий результат, підвищуючи в цілому рівень їх здібностей до навчання в подальшому;
  6. Чимало міжнародних досліджень вказують на те, що діти з більшою вірогідністю збережуть свій природний інтерес і потяг до багатьох дисциплін, особливо до науки, якщо почнуть вивчати основи програмування у ранньому віці. Це може суттєво вплинути на ріст профільних спеціалістів широкої категорії сфер діяльності, які зможуть реалізувати унікальні ідеї, створювати нові продукти або розвивати та впливати на вдосконалення вже існуючих.