Аналітика даних

Компанія Everest виконує впровадження систем бізнес-аналізу (Business Intelligence, BI) на підприємстві з нуля: від проведення аудиту та побудови готової аналітичної системи до візуалізації даних і створення звітів.

Саме великі дані є основою для прийняття стратегічних рішень у бізнесі. Завдяки інструментам BI, які ми пропонуємо, ваша компанія зможе зібрати, проаналізувати і правильно застосувати з максимальною вигодою для бізнесу будь-які дані з різнорідних джерел (таблиць, систем обліку, звітів, бази 1С та ін.).

Якісний бізнес-аналіз дозволить вашій компанії:

● підвищити прибуток;

● оптимізувати витрати;

● виявити слабкі сторони бізнесу, усунути наслідки неправильного використання даних;

● підвищити ефективність роботи персоналу;

● організувати більш ефективну роботу складу;

● систематизувати процеси на виробництві;

● організувати прийняття рішень керівниками департаментів, спираючись на результати аналітики і прогнозовані вигоди у майбутньому, а не на інтуїцію;

● залучити ІТ-департамент до процесу прийняття рішень, оптимальних для бізнесу з точки зору функціональності та безпеки даних.

Everest пропонує такі інструменти бізнес-аналітики:

─ Power BI – уніфікована масштабована платформа, яка дозволяє підключатися до будь-якого вивантаження інформації з різних джерел, об’єднує і приводить цю інформацію до єдиного стандарту даних, обчислює потрібні параметри та KPI на основі об’єднаних даних, будує візуальні графіки, звіти та дашборди.

─ Tableau – інструмент для інтерактивної візуалізації даних та бізнес аналітики.

─ Alteryx – аналітична платформа для комбінованого і поглибленого аналізу даних, їх обробки і об’єднання, які потім можна візуалізувати за допомогою Power BI або Tableau.

─ Tibco – аналітика даних у реальному часі (потокова аналітика). Забезпечує швидкий доступ до джерел даних. Інтелектуально управляє діями, забезпечуючи безперервний цикл аналізу.

─ Just Analytics – спеціалізоване ПЗ, яке вирішує внутрішні завдання організації: оптимізація бухгалтерського та складського обліку, логістики, що забезпечує прозорість бізнесу на всіх етапах. Аналізує дані, показники, звіти з подальшою візуалізацією. Працює на всіх операційних системах, інтегрується з вже наявними групами (1С, тікет-системи, логістичні маршрутні системи і т.д.).

─ Yva – спеціалізоване ПЗ (система HR аналітики), яке допомагає організаціям керувати командами і підвищувати залученість співробітників, відстежує їх рівень стресу, автоматично виявляє неформальних лідерів. Поєднує поведінкову аналітику (пасивний зворотний зв’язок) і персоналізовані опитування (активний зворотний зв’язок).