Аналітика

Час коду: які перспективи та можливості дає вивчення раннього програмування у школах?

~ 5 хв

В епоху цифрової грамотності майбутню конкурентоспроможність сучасних дітей на інноваційному ринку праці необхідно формувати вже сьогодні

Soft skills – глобальний універсальний термін, що характеризує вміння сучасних поколінь взаємодіяти з технологіями в оточуючому інноваційному середовищі. Мова йде про унікальні соціальні, творчі, комунікаційні та професійні навички, які дозволяють дітям бути гнучкими й всебічно розвиватися, а дорослим – з легкістю адаптуватися до скоротечних змін технологічного світу й успішно будувати кар’єру у будь-якій сфері діяльності. Чому це важливо?

Навіщо дітям раннє програмування?

Говорячи про майбутнє, ми, передусім, маємо на увазі наших дітей, розуміючи, наскільки принципово вже сьогодні дати їм практичне розуміння того, що стане запорукою їх успішності на життєвому та професійному шляху.

Інновації та їх масштабування на всіх рівнях – від наукового до суспільного – формують нові потреби на ринку праці, в результаті чого переважна більшість професій нарощує прямий взаємозв’язок з ІКТ. Цифрова грамотність і володіння базовими навичками програмування та роботи навіть із найпростішими алгоритмами стають основними компонентами сучасної світової освіти.

Безумовно, охопити всі тенденції та втілити їх практичне застосування в умовах різнобічного розвитку існуючих освітніх систем – процес трудомісткий. Однак, ігноруючи ключові з них, ми ризикуємо впустити зміни, від яких залежить формування нового покоління спеціалістів з надважливими знаннями та компетенціями.

Передові та альтернативні методики навчання включають до класичних освітніх систем з метою підготувати конкурентоспроможних затребуваних спеціалістів. Від того, що вивчають діти у школі сьогодні, будуть прямо залежати їх перспективи та можливості самореалізації. І, на фоні більшості з існуючих нині практик, раннє програмування не потребує внесення радикальних змін до змісту більшості навчальних програм і, водночас, є одним із найпрогресивніших нововведень.

Програмування – універсальна інтернаціональна мова світу. Її вивчення – прямий і легкий доступ дитини до ефективної взаємодії з навколишнім середовищем. Як і будь-яка інша мова, вона зміцнює усні, письмові та практичні навички, вчить дітей комунікувати та працювати у команді, формувати уявлення про сучасний світ, користуватися можливостями технологій, логічно та критично мислити, вирішувати проблеми різної складності. Програмування тренує увагу, розкриває творчий потенціал, закладає основу більш ефективного сприйняття інших базових предметів, стимулюючи інтерес до науки та досліджень.

На даний момент відсоток залучення школярів до програмування у світі складає від 1 до понад 40 відсотків – залежно від країни та її розуміння впливу технологій на перспективи сучасного покоління. В Україні формування конкурентоспроможної освітньої складової тільки зароджується, а тому і програмування не є основним змістом існуючих уроків Інформатики. Хоча, вивчення кодування не просто посилить сам предмет, а й загальну цифрову грамотність і навички учнів. Сам метод навчання, коли діти використовують унікальні знання для вирішення реальних проблем реального світу, застосовуючи власний творчий потенціал та працюючи у команді, – найоптимальніший для формування у них розуміння того, наскільки важливу роль відіграють їхні здібності та вміння їх застосовувати.

Світовий вимір і тенденції ринку праці

Проблема невідповідності багатьох освітніх систем реальним потребам ринку існує не лише в Україні – це фактично загальносвітовий тренд, який легко пояснити: для того, щоб наздогнати актуальні зміни, зрозуміти їх та віддзеркалити в освітньому секторі на загальнодержавному рівні, потрібні роки. А вже з цього витікає наступна глобальна проблема – нестача кваліфікованих кадрів, які здатні як на базовому, так і на професійному рівнях взаємодіяти з інноваціями.

За останніми підрахунками Бюро статистики праці США, у наступні 10 років відкриються понад 1,4 млн. вакансій на основі програмування, і, при цьому, лише 400 тисяч вдасться закрити. Якщо розглядати Європу та навіть Україну, – ситуація майже аналогічна. За офіційними даними Єврокомісії, вже до 2020 року у Західній і Східній Європі буде відчуватися нестача більш ніж у 500 000 фахівців різних спеціальностей із комп’ютерними навичками.

Безумовно, сектор ІКТ направлений на вирішення широкого спектру завдань щодо розвитку кожної індустрії. Однак, проблема підготовки нових кадрів залишається актуальною всюди без виключення. Особливо, коли вимоги до вмінь і можливостей працівників невпинно ростуть: вони мають відповідати викликам сучасного цифрового виміру, де більшість сфер людської діяльності переходять під вплив автоматизації, програмування та робототехніки.

Найзатребуванішими будуть ті, хто здобув ці навички ще в ранньому віці, адже після легше нарощувати свій потенціал до необхідного рівня.
Саме тому все більше країн включають раннє програмування до шкільних програм. Серед них – Китай, США, Канада, Сінгапур, Австралія, Ізраїль, Індія, Південна Корея, а також левова частка країн Євросоюзу: з 2014 року комп’ютерне програмування стало частиною навчальної програми у Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Греції, Ірландії, Італії, Литві, Польщі, Португалії та Великобританії. Ще 7 країн ЄС планують ввести цей предмет до своїх навчальних планів до 2020 року.

Перспектива нового покоління майбутніх творців

За оцінками компанії GlobalLogic, за сприятливих умов до 2025 року сектор інформаційних технологій може вирости до 8,4 млрд.дол., а кількість робочих місць збільшиться до понад 240 тис. чоловік. На фоні цього ключовими проблемами українського IT-ринку останні 5 років залишаються відтік кадрів за кордон (понад 10 тисяч), неготовність створювати продукт виключно для внутрішнього ринку та відсутність базових доступних курсів на державному рівні з підготовки кваліфікованих програмістів, орієнтованих на внутрішні потреби країни. Водночас, українські програмісти вже не один рік поспіль залишаються найбільш затребуваними в усьому світі.

Власне, у глобальному сенсі, – не принципово, чи позначаться показники саме IT-ринку на виборі майбутньої кар’єри дитини, адже далеко не всі хочуть бути програмістами та прагнуть створити унікальну технологію або програму.

Раннє програмування орієнтоване не на підготовку виключно вузько направлених спеціалістів, які врятують світ в епоху штучного інтелекту. Раннє програмування, за правильного підходу та якісного педагогічного супроводу, формує Особистість. Набуті в процесі знання, досвід та навички дитина зможе ефективно використати у будь-якій професії, ставши успішним творцем власного життя. І можливість виростити таке покоління має бути ключовим пріоритетом і закономірним стимулом для будь-якої країни, що рефлексує на світові тенденції та прагне до суттєвих покращень в усіх сферах.